Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 205c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 205c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 205

P1110500

Beschrijvingeen B weiveld 'de allaer' op blaakt, O en Z zijn zelfs W Peeter Isendoncx N Adriaen van Aken
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Nijs van Tichelt bij koop

Daarna: Tanneken en Huijbrecht en Jacob Jan Nijs bij versterf als deling

Daarna: het deel van Huijbrecht nu Lenaert Matthijssen en de kinderen Jacob elk de helft bij koop

Daarna: de helft van dit B Cornelis Kersten Raets bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 76

P1110245

Beschrijvingitem, O juffr Emlijsabeth van den Dorpe Z Adriaen Engelen W Cornelijs Ijsendonck N de erfgenamen Geert Meermans
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Gheert Meermans en Peeter Jan Nout Luijcx

Daarna: Adriaen van Aken Thomaszoon het hele B

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 16

P1100942

Beschrijvingitem waarvan Christoffel Jan Lauwers de wederhelft heeft, W de blaakt N Christoffel Jan Lauwers O Jasper van den Dorpe
Cijns4 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan Nout Luijcx

Daarna: de efgenamen Jan Praeijens en Gheert Meermans efgenamen