Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 75c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 75c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 75

P1110383

Beschrijving11 of 12 roeden erven in de beerenstrate waar huis en hof op staan, O sheeren strate Z Cornelis Lenaert Luijcx W hun zelfs N Jan Cornelis Lippens
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Claes Segers

Daarna: Adriaen Crijn Willems bij koop van de erfgenamen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 71

P1110106

Beschrijvingitem, Z Heijndrick Verbuijten N Cornelis Lippens
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Catherine Cornelis Laets dr

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 39

P1100821

Beschrijvingheide 10 of 12 roeden in henxtbroec bij zijn huis te Sneppel, met een zijde aan de berenstraat Z Henrick Verbuijten W hun zelfs
Cijns8 torn

Cijnsplichtigen

Lijsbeth x Jan Strobiers

Daarna: Aert Willem Aerts

Oude cijnsboek pre-1530

f° 33

Jan de Hont