Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 165b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 165b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 165

P1110462

Beschrijvingeen beemd een B 'den evenaer' bij de winckels, O de beek Z Cornelis Verboven de oude W Jan Acdorens van Huijsen N Jan van Ditforts
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Jacop Janssen voor 4/5 en Adriaen Verboven 1/5 bij koop

Daarna: in plaats van Adriaen Verboven nu Wouter Anthonis Vergouwen n.u. Lijsbeth Adriaen Verboven dr

Daarna: Adriaen Wouter Vergouwen bij deling van Adriaen Verboven

Daarna: Cornelis Adriaen Huijben hierin een oort dat zijn vader placht te geven

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 16

P1110193

Beschrijvingitem, Z Cornelis Verboven W Jan Peeter HOvelmans N jonker Jan van den Wijngaerde en Elisabeth van den Dorpe
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Joris Peeter Diericx met zijn mede erfgenamen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 59

Beschrijvingbeemd een B bij de winckels aan de hulsacker, O de beek Z Laureijs van Aerde W Cornelis Diel Haest N de evenaer
Cijns4 den lov

Cijnsplichtigen

Margriete Dielijs Zijmons

Daarna: Peeter Dierich de oude

Daarna: Anna Jan Ingelen weduwe erfgenamen en Sijmon de Cuijpere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 64

Rombouts Jan Gheerts