Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 273e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 273e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 273

P1110561

Beschrijvingdeel in varendonck ca 1,5 L (cfr 273b), O Cristiaen Vorselmans erfgenamen of het klein beekske Z vs Jacob Theeus W Michiel Jordaens weduwe bleijck N hun zelfs beemd
Cijns6 st

Cijnsplichtigen

de kinderen en erfgenamen Peeter Aernout Bernaerts

Daarna: Jan Wouter Rombouts bij deling n.u.