Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 175a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 175a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 175

P1110471

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 20 L in Popendonk, O sheeren strate Z Joris Peeter Cristiaens W de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen N Adriaen Lenaerts en Adriaen Cornelis Verboven Janssen
Cijns1 st 1 oort 15 mijten

Cijnsplichtigen

de h geest van Loenhout en Jan Michielssen van Elsackere samen bij evictie

Daarna: Michiel Janssen van Elsacker alleen bij deling en opwinning

Daarna: Cornelis van Lantschot nomine uxoris

Daarna: Elisabeth van Lantschot

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 30

P1110206

Beschrijvingitem, Z Joris Peeter Christiaens W Jan van Ostaaeijen N Wouter Cornelis van Meere, Jan Verboven en andere
Cijns1 st 1 oort 15 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Willem van Staeijen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 60

P1100987

Beschrijvingeen stuk erven 'den achtersten hof' bij Jans stede van Staeijen
Cijns4 den lov

Cijnsplichtigen

Willem van Staeijen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 7, 64

Aernout van der Herstraten

Daarna: Jan van Staeijen