Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 107c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 107c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 107

P1110413

Beschrijvingeen halve B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde biesven Z de erfgenamen Jan van Vollenhoven W het klooster van st Michiels N Cornelia mr Jan Hecx dr
Cijns1 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen

Daarna: Willem Adriaen van Ostaeijen bij versterf van zijn vader als bij deling

Daarna: Matteus Peeter Aernouts bij koop

Daarna: Peeter Mattheussen bij deling

Daarna: Cornelis Peeter Aernauts bij koop (1694)

Daarna: Peeter Bartelmeeus Tax bij koop (1694)

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 102

P1110137

Beschrijvingitem, Z de erfgenamen mr Jacob Heerls N Digna Jan Hovelmans
Cijns1 st 9 mijten

Cijnsplichtigen

Jan van Ostaeijen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 8

P1100786

Beschrijvingeen vierendeel B beemd op blaakt, O het biesvenne Z Jan Herels en zijn neven van Hoogstraten W de nonnen bempt
Cijns3 den lov

Cijnsplichtigen

Arnout van Ostaeijen de jonge

Oude cijnsboek pre-1530

f°s 31, 34, 35

Claes van den Kerckhove

Daarna: Augustijn van den Damme

Daarna: Gielijs van den Wijngaerde