Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 180f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 180f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 180

P1110477

Beschrijvingde stroom en de dijk om aldaar een smoutmolen te mogen zetten
Cijns28 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis van Dongen

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 39

P1110214

Beschrijvingitem
Cijns28 st

Cijnsplichtigen

Heijndrick Cornelis van Aerde

Daarna: Cornelis van Dongen, schout