Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 53a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 53a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 53

P1110360

Beschrijvingeen stuk erven een half V zaai in Sneppel, O Cornelis Verbuijten Z Peeter Jan Rombouts W de rijt N zijn zelfs inslag
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Laureijs Reijns

Daarna: na de dood van Maureijs Reijns zijn zoon mr Laureijs Reijns

Daarna: na de dood van mr Laureijs Reijns zijn weduwe en kinderen

Daarna: Michiel Vorsselmans bij koop tegen Laurentius Reijns

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 49

P1110084

Beschrijvingitem, O Adriaen Huefkens Z Jan Heijndrick Hovelmans W de rijt dit perceel is een stuk van het perceel nagenoemd in 1530
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Jan van Staeijen

Daarna: Laureijs Reijns x Margriete bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 36

P1100815

Beschrijvingstede met huis en hof ca 1,5 B in Sneppel, Z de rijt N zijn zelfs O Mathijs Vermunten
Cijns18,5 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Bode Cornelijs

Oude cijnsboek pre-1530

f° 24

Gheert Peeter Vorsselmans