Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 166b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 166b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 166

P1110463

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren groot een derdedeel van 2 L bij de kerk, O de warande Z mr Henderick van Erffrenten W de kerkpat N de weeskinderen Cornelis Peeter Boer
Cijns11 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Janssen Schuermans

Daarna: Adfriaen Nijs van Tichelt bij koop van de erfgenamen

Daarna: Heijndrick Cleir bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 17

P1110195

Beschrijvingitem, Z Peeter Bernaerts N Peeter Verhaert
Cijns11 st

Cijnsplichtigen

Peeter Peeter Janssen