Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 263e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 263e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 263

P1110551

Beschrijvingca 7,5 L land 'brekelen', O Jan van Daele Z de beek en 'de lameijen' N Lenaert Hendricx van Gestel
Cijns3 V rogge

Cijnsplichtigen

Adriaen Adriaen Deckers

Daarna: Jan Cornelis Goris bij koop

Daarna: Willem Jan Cornelis Goris een derde bij deling en de weeskinderen Jan Cornelis Goris 2/3

Daarna: het derde van Willem Jan Cornelis Goris nu Dielis de Crom bij koop