Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 130a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 130a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 130

P1110434

Beschrijvingeen half B beemd op het hoogbos, O Peeter van Breda Z huffeler heide W Stoffel van Aerde en Catelijn Matijs Luijcx dr N de kinderen Aernout van Ostaijen
Cijns1 st 1 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Dingne Jan van Dael

Daarna: Merten Jan Deurens bij koop van de kinderen Merck Bertholomeeus en Jan Mathijssen elk gehuwd met een dochter van Dinge van Dael

Daarna: Joos Adriaen Deckers bij koop

Daarna: Adriaen van den Mierop bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 124

P1110158

Beschrijvingitem, O Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe W Cornelis Maes en andere N de erfgenamen Heijndrick Jan Heijns
Cijns1 st 1 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Claes van Dale

Daarna: Jan van Dale de zoon half en Gerit Cornelissen n.u. ook half

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 67

P1100851

Beschrijvingitem, O zijn zelfs N Henric Heijns
Cijns6 den lov 1 picta

Cijnsplichtigen

Cornelijs Vermunten

Daarna: Willem Lenaerts

Oude cijnsboek pre-1530

f° 5

Peeter de Balmakere