Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 154d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 154d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 154

P1110456

Beschrijvingeen B op het schoubos, O de beek Z de erfgenamen Adriaen van Ostaijen W Matijs zijn zelfs en de erfgenamen Jan Michiels van Elsacker N Rummen Cornelis Rummens
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

in plaats van Mathijs Jan Cleijs nu de schout Daniel Buijcx

Daarna: het deel van Joos Cornelis van Bavel zijn 3 kinderen bij versterf

Daarna: Nuijt Cornelis Aernouts dit deel bij koop van Daniel Buijcx

Daarna: Jan Cornelis Aernouts het geheel bij koop van zijn broer Nuijt en van Daniel Buijcx, schout

Daarna: Marijnis Jacob Bevers in het geheel bij koop van Nuijt Cornelis Aernouts

Daarna: Adriaen Henricx van der Buijten bij mangeling tegen de kinderen

Daarna: Jan Cornelis Neeffs n.u. en Adriaen Weerts ook n.u. ieder de helft

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 150

P1110182

Beschrijvingitem wordt bevonden dat Jan Cornelis Claessen of nu de zoon Mathijs een B liggende heeft, A Adriaen van Onstaeijen en Cornelis van Elsackere W vs Mathijs en ook Adriaen van Huijsen N Rommen Cornelis Rummens
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Claessen of de zoon Mathijs, Joos Cornelissen van Bavel heeft daarin een vierdedeel