Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 270f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 270f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 270

P1110558

Beschrijvingstede in Donk, O de allaren strate Z Jan Jan Nijs van Tichelt allaeren W Adriaen van Aecken vs andere erve N sheeren strate
Cijns2,5 L gerst

Cijnsplichtigen

Cornelis Jan Huijbrechts Bode x +Michiel Jordaens 1/2, Adriaen van Aecken 1/4, de kinderren Peeter van de Cloot 1/8 en Jan Jan Joossen van Riel met Jan Cristiaen Vorselmans het resterend 1/8

Daarna: deze pand is de weduwe alleen toekomend hoewel er meer andere personen op staan