Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 131b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 131b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 131

P1110435

Beschrijving4 gemet hooimaden 'den wech ende winckels' in de andere winckels, O Jan Nijs van Tijchelt en Daniel Schurmans Z de erfgenamen Laureijs Reijns W Goossen Cornelis Gossens N Boudewijn Matijs HOvelmans
Cijns4,5 st en nog eens 2,5 oort

Cijnsplichtigen

Anthoni Wouters van den Venne nomine uxoris Maeijken Adriaen Dappers bij overgeven van Claerken Cornelis Aerts dr

Daarna: Geertruijt Anthonij van de Venne dr na dood van haar ouders

Daarna: Gabriel Goris Gabriels een derdedeel bij koop

Daarna: Jan van Dael een derdedeel en Jacob Kenis het resterende derdedeel

Daarna: het derdedeel van Jan van Dael nu Maeijken Cornelis Jan Ooms en Willem van Dael elk de helft

Daarna: het deel van Maeijken Cornelis Jan Ooms en Willem Huijbrechts Bode bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 125

P1110160

Beschrijvingitem, O jonker Jan van den Wijngaerde en juffr Elijsbaeth van den Dorpe Z Geert Vorsselmans W Merten Peeter Thijs N Cornelis Hovelmans
Cijns4,5 st en nog eens 2,5 oort

Cijnsplichtigen

Claes Cornelis Claes Janssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 13

P1100792

Beschrijvingbeemden in 2 stukken gelegen een op straelge en de ander in de winckels, W Peeter de Hase O Jan van den Wijngaert N Cornelijs Gielijs Haest
Cijns18,5 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Jan Bode

Daarna: Jan de molenare tot Brecht

Daarna: meester Zeger Shertoghe

f° 32

P1100811

Beschrijvingbeemd 'den wech en winckele', W Peeter de Hase O den nevermere Z den winckele
Cijns12 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijs Dielijs Haest

Daarna: Lenaert van Staeijen

f° 100

P1100885

Beschrijvingden wech en de winckele
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Mertens de oude

Daarna: Jan de molenaar tot Brecht

Daarna: Seger Tshertoghen

Daarna: Claes Cleijs Jans en Cornelis Bouwen Hovelmans

Oude cijnsboek pre-1530

f° 7, 12, 26

Jan Staes