Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 167d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 167d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 167

P1110465

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren ca een half L aan stuijvesande, O de tiendenschuur en Aert Janssen Blockmaker Z sheeren strate W het h geest goed N heer Marten bij belening
Cijns6 st

Cijnsplichtigen

de pastorij van Loenhout

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 19

P1110196

Beschrijvingitem, O de tiendenschuur en Agneese Hovelmans N de erfgenamen mr Claes Diericx
Cijns6 st

Cijnsplichtigen

het klooster van sint bernaerts

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 29

P1100954

Beschrijvinginslag met huis aan de tiendenschuur, O Thonijs Thonijs Bode (nota: bijgeschreven 'dit sal men vinden f° 83 zonder vermelding welk boek)
Cijns4 sch torn

Cijnsplichtigen

Bernaert Jan Wouter Stevens

Daarna: ... Peeter Boets (doorstreept)