Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 88a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 88a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 88

P1110394

Beschrijvingeen inslag waar hun huis met schuur en toebehoren op staat in Neerven, O hun zelfs Z en W Wouter Rombouts n.u. N sheeren strate
Cijns1,5 st

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Sijmon Cornelis Keesselmans

Daarna: Adriaen Sijmons de gehele erven met het huis en de helft van de schuur, Catelijn de andere helft van de schuur

Daarna: het deel van Catelijn Sijmons nu Adriaen Sijmons bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 83

P1110117

Beschrijvingitem, Z en W Anthonis van Aerde
Cijns1,5 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Sijmon de Cuijpere