Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 171e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 171e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 171

P1110468

Beschrijvingeen stuk erven een B 'de wijdenhoff' in Popendonk bij 'het hulsacker veken', O de gemeen straat Z Rombout Cornelissen cum suis W Laureijs Reijns de jonge N Laureijs Reijns de oude
Cijns3 st 3 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Janssen de zoon

Daarna: Adriaen Peeter Jans 1/2, Cornelis Peeter Jans en Jacob Peeter Jans elk 1/4 bij versterf

Daarna: het deel van Cornelis Peeter Jans nu Adriaen Peeter Jans bij koop

Daarna: het vierdedeel van Adriaen Peeter Jans nu Cornelis Crock bij koop

Daarna: Dielis de Crom de 2 vierdedelen van Cornelis Crock en Cornelis Peeter Jans bij koop

Daarna: Dielis de Crom de resterende 2 vierdedelen

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 26

P1110201

Beschrijvingitem, Z Jan van Vorspoele en consorten hulsackerbosch W de efgenamen Jan de Vison meijsbempt N de erfgenamen Adriaen Peeter Joos cogen heiblock
Cijns3 st 3 oort

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Janssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 36

P1100962

Beschrijvinghove gelegen bij hols acker veken bij de cogen bempt, W cogen bempt N het heiveld O Peeter Diericx Z hulsacker
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Bode

Daarna: Wouter van den Broecke

f° 41

P1100966

Beschrijvingeen eusel 'de widen hoff' in ten aerde aan hulsacker veken
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelijsvan den Broecke

Oude cijnsboek pre-1530

56, 57

Lijsbeth Jan Heijns dr van Gammele

Daarna: Gheert Aliten zoon

Daarna: Henrick van Ossenberghe