Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 114c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 114c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 114

P1110420

Beschrijvingeen halve B hooimade in blaakt, O de boschstraet Z de erfgenamen Jan Laureijs Decker W Jacop Verdijck N de erfgenamen Henrick van Gastel
Cijns1 st 10,5 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Matijssen nomine uxoris

Daarna: Peeter Floren nomine zijn huisvrouw Lijsken Jacob Geertssen bij versterf en deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 109

P1110144

Beschrijvingitem, Z de erfgenamen heer Peeter Loijcx W Pauwels Aerts N Pauwels Heijlen
Cijns1 st 10,5 oort

Cijnsplichtigen

Heijndrick Leest

Daarna: Jacop Gheertssen tot Brecht