Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 185c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 185c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 185

P1110481

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren een B in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere Z sheeren strate W de heesterman N de erfgenamen Jan Michielssen vs
Cijns30 mijten

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Peeter van Aecken en de efgenamen Cornelis van Dongen elk de helft

Daarna: het deel van de kinderen Dongens nu Bernaert van Aken bij koop

Daarna: de helft van de weduwe en kinderen Peeter van Aken nu Bernaert en Cathelijne Peeter van Aken bij versterf en deling

Daarna: het deel van Bernaert van Aecken nu Naes Jan Naes bij koop

Daarna: het deel van Cathlijn van Aecken nu Perijntien van Ostaeijen haar dochter

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 46

P1110220

Beschrijvingitem, O vs Jan Gabriels N Jan Cornelis Mercx
Cijns30 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Jan Mercx en Jan Gabrijeels Michiels

Daarna: Peeter van Aken en Cornelis van Dongen ieder voor de helft

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 33

P1100959

Beschrijvingitem tegenover Jans stede van den Ast, W Peeter Scupers N Gheert Rovaerts Z sheeren vruente
Cijns2 den lov

Cijnsplichtigen

Peeter der Wewen

Daarna: Gielis Thonis Simons en consorten

Oude cijnsboek pre-1530

f° 50

Gielis Larien