Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 17d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 17d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 17

P1110330

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren ca een half V in Popendonk, O de weeskinderen van de oude en de jonge Jan Huijbs Z en W de akkerstraat N de erfgenamen Jan Michiels van den Elsacker
Cijns1 oort st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Adriaen Vermeeren de oude

Daarna: Heijndrick Heijndricx nomine uxoris

Daarna: Adriaen Heijndrick Verbuijten nomine zijn moeder

Daarna: de erfgenamen Adriaen Vermeeren verklaren dat het perceel hen toekomt

Daarna: de kinderen Adriaen Wouters een vierde, Peeter Broomans de helft en Nuijt Cornelis Nuijten

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 17

P1110056

Beschrijvingitem, O Lambrecht van Bavele N Laureijs van der Buijten
Cijns1 oort st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis Claes Jans

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 96

P1100880

Beschrijvingheiblok ca een half B in laren, O het schoubos Z Jan van Aerde W Willem Luijcx
Cijns2 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Claijs Peeters

Daarna: Jan Cleijs Jans