Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 252c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 252c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 252

P1110540

Beschrijvingeen straat naast hun stede die naar de blaakt gaat, O sheeren strate Z de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde 'biesvenne' W en N hun zelfs erve en leengoed
Cijns100 eieren

Cijnsplichtigen

Jan van Dael en Lijsken Peeter van Eeckel elk de helft

Daarna: de helft van Lijsken Peeters van Eeckel nu de 7 kinderen van Christiaen Raets bij versterf van vs Lijsken hun grootmoeder

Daarna: Mattijs Cristiaen Raets het geheel

Daarna: Anthoni Nouts bij koop

Daarna: Adriaen Adriaaenssen bij koop

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 43

P1110296

Beschrijvingitem
Cijns100 eieren

Cijnsplichtigen

Peeter van Eekele

Daarna: Lijsbeth en Jenneken Peeter van Eeckel drs

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 107

P1100892

Beschrijvingstraat 'de boschstrate' en 'de allaer', N zijn zelfs O sheeren strate Z Jan van den Wijngaerde W de blaakt
Cijns100 eieren

Cijnsplichtigen

Henrick Valckemans