Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 109b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 109b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 109

P1110414

Beschrijvingeen halve B beemd op blaakt, O Laureijs Wouter Rombouts Z Stoffel van Aerde en consorten W de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen N Cornelis Cornelis Verboven, Jacop Vercaert en de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan van Vollenhoven

Daarna: Marten Voichten bij koop van Geertruijt van Erffrenten

Daarna: Mathijs van Tichelt

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 104

P1110138

Beschrijvingitem, O Wouter Laureijs Rombouts Z Cornelis van Aerde W Jan van Ostaeijen N de erfgenamen Geert Vercaert
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Jan Hegge de oude

Daarna: Jan van Vollenhoven

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 3

P1100781

Beschrijvingitem, O Claes Hoefkens Z Mathijs Wouters Smets N Gheert Verkaert cum suis
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan Dignen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 20

Matthijs Dierijcx