Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 205b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 205b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 205

P1110499

Beschrijvingeen B weiveld 'de allaer' op blaakt, O en W zijn zelfs Z Castiaen Raets N Michiel Jordaens
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Nijs van Tichelt

Daarna: Nijs Jan Nijs van Tijchelt en Lucie JaN Nijs samen de helft, Jan Nijs de andere helft

Daarna: het deel van Nijs Jan Nijs nu Laureijs Antonis Staeijmans bij koop voor de helft

Daarna: het deel van Nijs Jan Nijs nu Adriaen Nijs bij versterf voor de helft

Daarna: de helft van Jan Nijs nu zijn dochter Cornelie bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 76

P1110245

Beschrijvingitem, O juffr Elijsabeth van den Dorpe Z hun zelfs en de erfgenamen Jan Praeijens W de dongelen N de erfgenamen Jan Praeijens
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Gheert Meermans

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 15

P1100942

Beschrijvingitem, O en W Jan Nout Luijcx
Cijns4 den lov

Cijnsplichtigen

Christoffel Jan Lauwers

Daarna: Cornelia Geert Meermans weduwe

Oude cijnsboek pre-1530

f° 52

Goossen Haest