Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 38b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 38b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 38

P1110349

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2,5 B genaamd 'den ste(e)rt' opten hesselinck, O de hesselincxse strate Z Jacop Crock W sheeren strate N Jan Oom Janssen
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Jan Peeter Huijben en Jacop Janssen Crock ieder een helft

Daarna: Jan Jan Huijben de andere helft bij koop van Bastiaen Crock

Daarna: het deel van Jan Peeter Huijben nu Cathelijn Adriaen Huijben bij deling (1689)

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 36

P1110075

Beschrijvingitem, Z Adriaen Segers N Quirijn Acdorens
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Adriaen Jan Machiel Buijens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 19

Aerndt Peeters