Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 70b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 70b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 70

P1110377

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 9 of 10 B 'de middelaer' in Sneppel op hoenderen, O sheeren vruennte Z Anthonis Cornelis Wackers W sheeren strate 'de leemstrate' N sheeren vruente en jonker Jan van den Wijngaerde
Cijns22 st 1 oort 7 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Oom Janssen het geheel

Daarna: Matthijs, Peeter en Adriaentien Jan Ooms kinderen

Daarna: het deel van Mattijs nu zijn zoon Arnaut voor een derde, Jan een derde en Corneklis een derde

Daarna: het deel van Arnaut Mattijs Ooms nu Mattijs Goossens bij koop

Daarna: het deel van Adriaentien Jacobs en Jan van den Cloot haar zoon bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 66

P1110101

Beschrijvingitem, Z Peeter Jan Wackers (nota: naschrift: hierin heeft Heijndrick Philips zekere partij in handen en is jaarlijks cijns schuldig)
Cijns22 st 1 oort 7 mijten

Cijnsplichtigen

Quirijn Acdorens

Daarna: Lenaert Adriaen Ments en Jan Janssen Oome bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 37

P1100818

Beschrijvingitem, N de tiegelrije O hoenre moer W sheeren strate Z Wouter Arnts
Cijns8 gr outs

Cijnsplichtigen

Jan van den Clooter en Gielijs van den Zande

Daarna: Dijelijs van den Sande

Oude cijnsboek pre-1530

f° 11

Peeter Couwenberchs