Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 16a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 16a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 16

P1110328

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren groot samen met een inslag 2 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W de beek N Cornelis Adriaen Geerit Wouters
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan Michielssen van den Elsacker

Daarna: Michiel Janssen van Elsacker bij deling

Daarna: Joannes en Michiel van Elsacker bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 16

P1110054

Beschrijvingitem, Z Cornelis Wouters erfgenamen N de erfgenamen Bernaert van den Broecke
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Laureijs Hendricx van der Buijten

Daarna: Jan Michielssen van Elsacker bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 72

P1100856

Beschrijvingitem, O de wijstrate N Bernaert van den Broeck
Cijns2 den lov 2 den lov

Cijnsplichtigen

Cornelis Wouters van Mere

Daarna: Laurens van der Buijten

Daarna: Adriaen van Huijsen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 30

Henrick Valckemans