Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 50c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 50c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 50

P1110358

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O het straetken van Peeter van Aecken Z Claes van Daele W Anthoni Wackers N sheeren strate
Cijns1 st 15 mijten

Cijnsplichtigen

Peeter van Bavel Janszoon

Daarna: Adriaen van Aken en Christijne Peeter van Bavel zijn vrouw bij koop van haar vader

Daarna: Adriaen van Aken en Matteus Adriaen Teeuws ieder de helft bij deling

Daarna: het deel van Matteus Adriaen Teeuws nu Antonis Guilliams bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 47

P1110082

Beschrijvingitem, O Cornelis Jan Mercx en zijn zelf Z Pauwels der Weuwen W Thomas Goris
Cijns1 st 15 mijten

Cijnsplichtigen

Matthijs Claes Heijlen

Daarna: Margriet van Bavele

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 42

P1100824

Beschrijvingland en beemd in Sneppel, 1,5 B, O Jan Mercx Z Cornelijs der Wewen W Gheert Larijen
Cijns4 den torn 1 mijt outs

Cijnsplichtigen

Claijs Jan Heijlen

f° 49

P1100831

Beschrijvingeen L zaai in Sneppel, O de erfgenamen Willem Vermunten N sheeren strate Z Jan Merck Loijcx
Cijns1 torn

Cijnsplichtigen

de weduwe Buijens Machiels

Daarna: Peeter Jan Wackers

f° 104

P1100890

Beschrijvingeen stuk land in Sneppel houdende een vierendeel B, O Willem Jan Wils Z Jan Mercx schootenacker, item nog 2 L zaai aan Jans van Boven stede nederwaarts
Cijns4 den torn

Cijnsplichtigen

Bouwen Chiels

Daarna: Peter Jan Wackers

Oude cijnsboek pre-1530

f° 5

Willem Larijen

f° 23

Rombout van den Bogaerde

f° 43

Lenaert van der Buijten