Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 154a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 154a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 154

P1110154

Beschrijvingdrie vierendeel B hooimaden in het schoubos, O de beek Z de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere W zijn zelfs N de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen
Cijns1 st 6 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Lenaerts bij versterf van Cornelis Wouters zijn oom van moeders kant

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 150

P1110181

Beschrijvingitem, Z Laureijs van der Buijten W de erfgenamen Cornelis Wouter van Meere N Cornelis van Elsacker
Cijns1 st 6 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Cornelis Diels

Daarna: Laureis Henricx Verbuijten

Daarna: Cornelis Wouter van Meere en wordt de erven nu genaamd 'den hoeck'

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 52

P1100835

Beschrijvingitem, N Jan van de Vekene erfgenamen Z Cornelijs Wouter van Mere
Cijns5 den lov 0,5 picta

Cijnsplichtigen

Jan van Elsackere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 23

Jan Leemans