Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 11c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 11c 

Personen:

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 11

P1110325

Beschrijvinghuis, hof en toebehoren ca 10 roeden bij de kerk, O Lenaert Tuens Z de solhovel W Aert Janssen Block N haar zelfs
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

mr Henderick van Erffrenten bij koop

Daarna: Niclaes Cornelissen wagemaecker voor de helft bij koop

Daarna: Jenneken Jacob Kenis de andere helft

Personen:

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 11

P1110050

Beschrijvingitem, O Peeter de Cuijpere Z Jan Anthonis Jacops W Agneese Hovelmans N jonker Robrecht van Lint
Cijns3 oort

Cijnsplichtigen

Jan Brans Anthoniszoon

Personen:

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 87

P1100872

Beschrijvingeen inslag, N Peeter Grobben O Jan Willem Gielis Jans W Andreies Goossens (nota: onzeker of dit het juiste pand betreft)
Cijns6 torn

Cijnsplichtigen

Lijsbeth Christiaen Reijns huisvrouw

Daarna: Dielis Boede (doorstreept)

Daarna: Marie Peeters van de Cloote

Daarna: Quirijn Geerdt van Eeckele

Daarna: Adriaen Mercx

Personen: