Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 132c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 132c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 132

P1110437

Beschrijvingeen half B beemd op het hoogbos, O Michiel Jordaens Z huffeler heide W Anthoni Wouters N Peeter Aert Sgrauwen
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Cornelis Nuijten en Anthoni Wouters half om half

Daarna: Geertruijt Anthonij van de Venne dr de helft bij vesterf van haar vader

Daarna: in plaats van Cornelis Nuijten zijn zoon Peeter bij versterf en deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 126

P1110161

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Jan van Tijchelt W Heijndrick van der Buijten N Cornelis Maes boedonck
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Claes Cornelis Jans en de erfgenamen Nijs van Bavele

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 72

P1100857

Beschrijvingitem, O Jan Boots W de erfgenamen Henricx van der Buijten
Cijns6 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis Cleijs

Daarna: Claes de timmerman

Oude cijnsboek pre-1530

f° 15

Lenaerdt Henricx van den Bogaerde