Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 53c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 53c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 53

P1110361

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren een V zaai in Sneppel, O, Z en W de gemeen rijt en het heilaar N Catelina Hendericx van Elsacker
Cijns8 st 3,5 oort 1 mijt

Cijnsplichtigen

Jan Lenaert Luijcx

Daarna: na de dood van Jan Lenaerts zijn weduwe en zijn 4 voor en 2 nakinderen ieder de helft

Daarna: het deel van de 4 weeskinderen de vs weduwe bij koop

Daarna: Anthoni Jan Lenaerts het deel van Joos Jan Luijcx bij koop (1680)

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 49

P1110085

Beschrijvingitem, N Joos van Elsackere
Cijns8 st 3,5 oort 1 mijt

Cijnsplichtigen

Gabriel Verhaert

Daarna: Lenaert Luijcx

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 34

P1100814

Beschrijvingeen stuk land een V zaai in Sneppel, O de rijt W het heilaar N Jan van Elsackere
Cijns5 gr ouds

Cijnsplichtigen

Gheert van Elsackere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 29

Peeter de Weeze