Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 55d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 55d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 55

P1110363

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O en W de erfgenamen Aernout van Ostaijen Z hun zelfs N Michiel Jan Michielsen van Elsacker
Cijns2,5 oort

Cijnsplichtigen

de weduwe en kinderen Peeter van Aecken

Daarna: Bernaerrt van Aken, Cathelijne van Aken en de weeskinderen Joos Peeter van Aken bij versterven en deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 52

P1110087

Beschrijvingitem, O Adriaen van Elsackere W Heijndrick van Elsackere N Geert van de Cloote
Cijns2,5 oort

Cijnsplichtigen

Jan Janvan Staeijen

Daarna: Peeter van Aken bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 52

P1100835

Beschrijvingitem, Z het gemeen heilaar O Margriete Thijs Larijen dr W Machiel van Elsackere
Cijns1 ingel outs

Cijnsplichtigen

Jan Cornelijs van Staeijen