Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 52d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 52d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 52

P1110360

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren een half B in Sneppel, O Peeter Jan Wouter Rombouts Z zijn zelfs W de rijt N Laureijs Cornelis Reijns erfgenamen
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Wouter Jan Wouter Rombouts bij deling tegen zijn broers

Daarna: Kerstiaen Wouter Rombouts bij deling tegen zijn broer en zuster

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 49

P1110084

Beschrijvingitem, O Jan Heijndrick Hovelmans Z Adriaen Huefkens W de rijt N Jan van Staeijen, aan Govaert( de Moleners erfgenamen dit perceel is slechts een deel van het perceel nagenoemd uit 1530
Cijns5 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Lenaert Bode

Daarna: Jan Wouter Rombouts

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 36

P1100815

Beschrijvingstede met huis en hof ca 1,5 B in Sneppel, Z de rijt N zijn zelfs O Mathijs Vermunten
Cijns18,5 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Bode Cornelijs

Oude cijnsboek pre-1530

f° 24

Gheerdt Peeter Vosselmans