Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 67d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 67d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 67

P1110375

Beschrijvingeen L land in Sneppel op de ast, O zijn zelfs W sheeren strate Z de kinderen Peeter Bernaert Nouts N Adriaen Berholomeeussen
Cijns9 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Bertholomeussen

Daarna: na dood van Adriaen Berthelmeussen zijn voor en nakinderen

Daarna: Willem Peeters bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 63

P1110099

Beschrijvingitem, Z Bernaert Nouts erfgenamen N Heijndrick Bernaert Nouts
Cijns9 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Jan Mercx en Elijsabeth Willem Aerts

Daarna: Gerit van der Buijten

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 60

P1100844

Beschrijvingitem, N Claijs Jan Heijlen Z zijn zelfs
Cijns1 torn

Cijnsplichtigen

Merck Nout Peeter Nouts

Oude cijnsboek pre-1530

f° 32

Henrick Jans Svogeleren