Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 73a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 73a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 73

P1110380

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 4 B in de beerenstrate, O sheeren strate Z Jan Lippens, Lenert Matijs Jan Cleijs en andere W het beekje N Jan Dielis Luijcx item land, beemd, weide en heide 5 B in de beerenstrate, O sheeren strate...
Cijns8 st 13,5 mijten

Cijnsplichtigen

sr Jasper de Hase bij koop en bij evictie

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 68

P1110104

Beschrijvingitem, Z de erfgenamen Geert Roovaerts en Mattijs Jan Cleijs N Heijndrick van der buijten item, Z Willem Willemsen N Heijndrick van der Buijten en Willem Willemssen
Cijns8 st 13,5 mijten

Cijnsplichtigen

Quintijn Walravens

Daarna: Joos Aert Peeter Nouts

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 58

P1100841

Beschrijvinghuis en hof met land en weide ca 9 B in Sneppel op hoenre, O sheeren strate Z Henrick Goorijs W de jonge Jan Srovers N met een eind aan Henrick Verbuijten
Cijns9 den lov

Cijnsplichtigen

Wouter Jan Stevens

Daarna: Jan van Dietfoort

Oude cijnsboek pre-1530

f° 11

Peeter Henricx Sbertten