Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 230c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 230c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 230

P1110520

Beschrijvingstede 'het goed terheijden' ca een B bij de warande ontrent de kerk, O de pastorij Z Cornelis Schuermans W mr Henderick van Erffrenten N Peeter Wackers
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Cornelis Peeter Joris alias boer bij koop

Daarna: Peeter Cornelis Peeter Boer met zijn 2 zusters van volle bedde en Cornelis Cornelis alias Peris hun broer van halve bedde

Daarna: Jan Jan Nijs van Tichelt bij koop

Daarna: Digna Jan Nijs dr bij deling

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 19

P1110275

Beschrijvingitem, Z Peeter Janssen W de kerckpat en Jonker Robbrecht van Lint N Cornelis van der Buijten
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Peeter Jans Verhaert en Elisabeth Cornelis van Vorspoele dr

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 89

P1110020

Beschrijving'goederen terheijden', Z de warande
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Cornelis Voirspoel

Oude cijnsboek pre-1530

f° 73

Peeter van Balle