Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 110c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 110c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 110

P1110416

Beschrijvingeen half B hooimaden op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Jan Engelen erfgenamen W Jonker Cornelis van Spange N Peeter Verrijt cum suis
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Adriaen Goris Kerstens van de helft

Daarna: Joos Huijbrecht Joos bij koop

Daarna: Jan Peeters van Ghilse bij koop

Daarna: Marie Peeters van Gilse de helt en de weeskinderen Heijltken Peeters van Gielse bij deling

Daarna: Cornelis van Gastel het deel van Marie Peeters bij koop en de rest bij deling

Daarna: Jacob Jan Meussen bij koop tegen de weduwe Cornelis van Gastel

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 105

P1110140

Beschrijvingitem, Z Mathijs van Aerde en andere W Peeter de moldere en consorten N Heijndrick Leest en consorten
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Jacob Verheijen van de helft

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 129

P1100911

Beschrijvingeen halve B beem in blaakt
Cijns6,5 den lov

Cijnsplichtigen

Maes Thoens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 36

Alaert van den Berge

Daarna: Henric Jan Wouters