Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 169b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 169b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 169

P1110466

Beschrijvingbeemd ca een B 'de muntenbempt', O en N de beek Z Jan Jacops de Ruijter W Jan Acdorens van Huijsen
Cijns3 Kgld 10 st

Cijnsplichtigen

Joos Cornelis van Bavel en de kinderen Jacop Voets van Ravensteijn elk 2 vierendelen

Daarna: Aert Seberten Geerts bij koop van de zelven en nu zijn weeskinderen bij versterf

Daarna: de helft van Joos van Bavel zijn 3 kinderen bij versterf

Daarna: eerst de helft van Joos van Bavel nu Jan van Dael en Jan Cornelis Jan Ooms bij koop van Anthonis Comperen, en nu ook het geheel (onduidelijk)

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 22

P1110199

Beschrijvingitem, Z Jan van Vorspoele en de erfgenamen Jan van Elzackere W Jan van Vorspoele leengoed 'de verckenshoeck'
Cijns3 Kgld 10 st

Cijnsplichtigen

Matthijs de Cnoddere Heijndricxssen

Daarna: Joos Cornelis van Bavele een vierendeel bij versterf n.u. en een vierendeel bij koop, de andeere 2/4 de kinderen Jacop Voets x +Cathelijne Hendrick van Geel

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 63

P1100990

Beschrijvingde muntenbempt (nota: Tijs de Cnoddere het deel van Wouter Snels)
Cijns7 sch 6 den gr outs

Cijnsplichtigen

Jan mr Peeter Voirspoel en Wouter Snels

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 16

P1100795

Beschrijvingitem
Cijns17 sch 6 den br

Cijnsplichtigen

Wouter Snels

Daarna: Marie Snels

Oude cijnsboek pre-1530

f° 29

Henrick van der Munten