Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 10d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 10d 

Personen:

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 10

P1110324

Beschrijvinghuis en hof samen ca 6 roeden bij de kerk, O, Z en N sheeren strate W de heer van Loenhout heining, behoudelijk die hier op woont mag maar 2 hennen houden
Cijns3 st

Cijnsplichtigen

Lambrecht Raesen

Daarna: Jacob Mercus Kenis kuiper bij koop uit kracht van evictie

Daarna: de kinderen van Jacobus Marcus Kenis en Huijbrecht Jan Bode heeft een tiende deel

Daarna: Marcus Kenis bij akkoord met zijn mede erfgenamen

Personen:

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 10

P1110049

Beschrijvingitem
Cijns3 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Adriaen de Coninck

Daarna: Jan Jacop Nijsssen als tocht hebbende van de rentmeester die de erve voor de cijns omgewonnen heeft

Personen: