Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 222c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 222c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 222

P1110513

Beschrijvingeen stuk erve een half B in Sneppel, O, N en Z sheeren strate W de beek
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan van Vollenhoven bij koop

Daarna: Anthoni Crijn Willems bij koop van Geertruijt van Erffrenten

Daarna: Aert Anthonis Quirijnen bij deling

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 10

P1110266

Beschrijvingitem
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Cornelis Willem Luijcx Luijcxssen

Daarna: Heijndrick Rombouts

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 74

P1110004

Beschrijvinghuis en hof in Sneppel ca 3 L, O sheeren strate N de brug W vs Jans volle leen 'den briel' Z de rijt
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Bode

Daarna: Cornelis Luijcx Willemszoon

Oude cijnsboek pre-1530

f° 68

Wouter van den Cloote