Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 66a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 66a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 66

P1110373

Beschrijvingeusel en weide 'den puthoff' een half B in Sneppel aan de heikant, O sheeren strate Z hun zelfs W Jan Cornelis Lippens N Adriaen Straetmans
Cijns3,5 st 4 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen Bertholomeeussen het vierendeel van Geert Laureijs van der Buijten en Peeter Nout Bernaert voor 3 vierendelen

Daarna: de kinderen Peeter Bernaert Nouts voor het geheel

Daarna: Jan Wouter Rombouts ut ante

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 61

P1110097

Beschrijvingitem, Z Peeter Bernaert Nouts W Cornelis Lippens N de erfgenamen Jan Bernaert Nouts
Cijns3,5 st 4 mijten

Cijnsplichtigen

Heijndrick Bernaert Nouts

Daarna: Gertit Laureijssen van der Buijten een vierendeel

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 44

P1100826

Beschrijvingitem, w Henrick van Staeijen N en Z zijn zelfs
Cijns2 gr outs

Cijnsplichtigen

Bernaert Nout Peeter Nouts

Oude cijnsboek pre-1530

f° 6

Peeter Nouts