Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 195e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 195e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 195

P1110492

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren met een inslag en het leen daarin begrpen een B in Neerven, O sheeren strate Z de boschstrate W Cornelis Anthonis Goris N de erfgenamen Jan Engelen
Cijns1,5 st 12 mijten

Cijnsplichtigen

Jan van Ditfort Anthonissen

Daarna: Jan Jan Janssen van Ditfort en de kinderen Peeter Christiaen Vorselmans x +Margriete Jan van Ditfrot

Daarna: Hendrick Geerts van der Buijten de helft bij koopvan Nijs Adriaen van Aken

Daarna: het deel van Jan van Ditfort en Peeter Vorselmans moeten Melsen Meussen 2 oort en Jan Heuvelmans 1,5oort

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 62

P1110234

Beschrijvingitem, W Aernout van Ostaeijen N Heijndrick Cornelis van Aerde en Geert Loomans
Cijns1,5 st 12 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis van Aerde

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 9

P1100936

Beschrijvinghof in Neerven ca een L, O zijn leen N Claijs der Wewen
Cijns2,5 den lov

Cijnsplichtigen

Goossen Lemmens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 57

Henrick de Coster