Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 29c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 29c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 29

P1110341

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grondf en toebehoren samen 1 B in Terbeek, O sheeren strate Z Matijs Gossen Lemmens de jonge W en N Jan Peeter Huijben
Cijns11,5 st

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Bode

Daarna: Neeltken en Maeijken Peeter Bode elk een derde in het leen en Heijltken Peeter Bode de rest

Daarna: het deel van Heijltken Peeter Bode x Hendrick Peeters nu Adriaen de Haen bij koop

Daarna: het deel van Neeltken Peeter Boeije x Bernaert P van Aken nu Jan Peeter Boeije bij koop

Daarna: het parceel van Jan Peeter Boeije nu Adriaen de Haen bij koop

Daarna: Catelijn Adriaen Huijben een derde bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 28

P1110066

Beschrijvingitem, Z Goosem Lemmens de jonge W en N de erfgenamen Cornelis Boets
Cijns11,5 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan de Cuijpere

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 123

P1100904

Beschrijvingeen inslag bij zijn huis, met een zijde aan sheeren strate en ter andere Cornelijs Lenaert Boets
Cijns3 sch lov

Cijnsplichtigen

Henrick Leemans

Daarna: Jan de Cuijper

Oude cijnsboek pre-1530

f° 42

Wijt van der Beken