Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 53b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 53b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 53

P1110360

Beschrijvingeen stuk erven een V zaai in Sneppel, O Cornelis Adriaen Verbuijten Z en W Wouter Jan Wouter Rombouts N de erfgenamen Laureijs Cornelis Reijns
Cijns5,5 oort

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Wouter Rombouts bij deling tegen zijn broers

Daarna: Wouter Jan Wouter Rombouts bij koop van zijn broer

Daarna: Kerstiaen Wouter Rombouts bij deling tegen zijn broers en zusters

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 49

P1110085

Beschrijvingitem, O en Z Adriaen Huefkens, W Peeter Lenaert Boets N Jan van Staeijen dit perceel is een stuk van nagenoemd perceel in 1530
Cijns5,5 oort

Cijnsplichtigen

Jan Hovelmans Heijndricxssen

Daarna: Heijndrick Hvelmans Janssen

Daarna: Jan Wouter Rombouts bij koop

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 36

P1100815

Beschrijvingstede met huis en hof ca 1,5 B in Sneppel, Z de rijt N zijn zelfs O Mathijs Vermunten
Cijns18,5 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Bode Cornelijs

Oude cijnsboek pre-1530

f° 24

Gheerdt Peeter Vorsselmans