Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 106d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 106d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 106

P1110412

Beschrijvingeen half B beemd op blaakt, O Anthoni Peeter Denissen Z Cristiaen Raets W Jacop Vercaert cum suis
Cijns2,5 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Maximiliana Beijerssen

Daarna: de 7 kinderen Chrristiaen Raets bij versterf van Maximiliana Beijerssen hun moeie

Daarna: Christiaen Raets bij koop van zijn kinderen

Daarna: Anthoni Jan Nouts bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 101

P1110136

Beschrijvingitem, O Peeter Imbrechts Z Peeter van Eeckele W de erfgenamen Geert Vercaert N Adriaen Engelen
Cijns2,5 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Willems van den Bogaerde

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 14 (secundo)

P1100794

Beschrijvingitem in het gemeen block in blaakt, O Gheeraert Ingelbrechts Z Henric Valckmans N Jacop Coels W het bos
Cijns3 den lov 1 picta

Cijnsplichtigen

Joorijs van den Wijngaerde Gieliszoon

Daarna: Pauwels Dignen

Daarna: Machiel Pauwels Gheens

Daarna: Willem Sijmons

Daarna: Antonis van Aerde

Daarna: Lauwereijs Jan Rombouts

Daarna: Lenaert van den Bogaerde (1561)

Oude cijnsboek pre-1530

f° 26

Cornelijs Jan Lodewijcx