Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 42d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 42d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 42

P1110354

Beschrijvingde helft van de 'mere' en van het heiveld waarin de 'mere' gelegen is opte vossingers zo men naar Hoogstraten gaat gelijk die gekocht is van de rentmeester op 05.03.1573
Cijns7,5 st

Cijnsplichtigen

sr Jacques Loemans, koopman in Antwerpen

Daarna: Michiel van Elsacker voor de helft en Adriaen Geeraert Luijcx de andere helft, bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 40

P1110079

Beschrijvingitem volgens voorwaarden joannis 73
Cijns7,5 st

Cijnsplichtigen

Anthonis van Bergen en zijn vrouw Clara de Bie