Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 178a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 178a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 178

P1110474

Beschrijving2 inslagen samen een L in Terbeek, O en Z sheeren strate W hun zelfs N de kinderen Jan Peeter Mertens
Cijns3,5 st

Cijnsplichtigen

Lambrecht Broomans

Daarna: de 3 kinderen van Lambrecht Broomans bij dood van hun vader

Daarna: Cornelis Lambrecht Broomans bij koop en deling

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 35

P1110209

Beschrijvingitem, N de erfgenamen Cornelis van den Broeck
Cijns3,5 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Cornelis Jan van Bavele

Daarna: Jacop Broomans weduwe

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 48

P1100973

Beschrijvingeen inslag voor zijn huis in Terbeek strekkende van zijn eusel Z langs zijn andere erve voor zijn huis op zijn messie op zijn schuur N, sheeren strate O (nota: onder aan de aket vermeld f° 83 zonder vermeld welk boek)
Cijns2 sch torn

Cijnsplichtigen

Henrick Bode