Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 182a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 182a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 182

P1110478

Beschrijvingca 33 roeden erve tegen of aan zijn erven naast de weduwe en kinderen Peeter Jan Bode strekkende tot het heiken toe volgende de palen die daar gestoken zijn (10.11.1627)
Cijns5 st

Cijnsplichtigen

Mathijs Goossen Lemmens

Daarna: Jan Mattijs Goossens de zoon bij koop van zijn vader en bij koop van de gelijke erfgenamen