Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 62a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 62a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 62

P1110369

Beschrijvingeen stuk erven 'den schuerhof' 3 L in Sneppel, O, Z en N sheeren strate W de beek
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Jan van Vollenhoven

Daarna: Anthoni Crijn Willems bij koop van Geertruijt van Erffrenten

Daarna: Aert Anthobnis Quirijnen bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 58

P1110093

Beschrijvingitem
Cijns2,5 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Luijck Willem Luijcx

Daarna: Heijndrick Leijs

Daarna: Jan van Vollenhoven bij koop (1572)

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 35

P1100815

Beschrijvingeen hof waar zijn schuur op staat
Cijns12 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Bode Cornelis zoon

Daarna: Peeter Bode Janssen

Daarna: Jan Thijs Theus

Oude cijnsboek pre-1530

f° 6

Jan van der Ast