Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 134b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 134b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 134

P1110438

Beschrijvinganderhalf vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de duijct', O de erfgenamen Jan Michielssen Z het facons klooster W en N de beek
Cijns1 st 3 mijten

Cijnsplichtigen

Ecdoren Bloemaerts

Daarna: Peeter Mostmans van Rijkevorsel (weet zijn titel niet)

Daarna: Jan Vergauwen bij koop tegen Geert Mostmans

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 129

P1110163

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Heijndrick Jan Heijndricx
Cijns1 st 3 mijten

Cijnsplichtigen

heer Jan Leest, priester

Daarna: Heijndrick Leest erfgenamen

Daarna: Gielis Peeter Pauwels

Daarna: Peeter Gielis Heijlen